BT Pay letöltése

Olvassa be a kódot mobiltelefonjával, a telefonrendszertől függően.

App Store

BT Pay letöltése

Olvassa be a kódot mobiltelefonjával, a telefonrendszertől függően.

App Store

BT Pay letöltése

Olvassa be a kódot mobiltelefonjával, a telefonrendszertől függően.

App Store

NeoBT letöltése

Olvassa be a kódot mobiltelefonjával, a telefonrendszertől függően.

App Store

NeoBT letöltése

Olvassa be a kódot mobiltelefonjával, a telefonrendszertől függően.

App Store

NeoBT letöltése

Olvassa be a kódot mobiltelefonjával, a telefonrendszertől függően.

App Store
Feltételek és kikötések

Felelősségi nyilatkozat

Az AI Search egy kísérleti projekt, amely a GPT4 technológiát használja a banki termékek megtalálásának és megértésének egyszerűsítésére.

Az AI Search kizárólag a BT által kínált banki termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására van kiképezve, de bizonyos helyzetekben és a feltett kérdésektől függően általános kérdésekre is válaszolhat. A megadott válaszok automatikusan generálódnak, és kizárólag tájékoztatás céljából használhatók. A szolgáltatás néha pontatlan vagy potenciálisan sértő tartalmakat közölhet, amelyek nem a Banca Transilvania álláspontját képviselik. A szolgáltatás által generált tartalom bármilyen módon történő felhasználásáért kizárólag Ön felelős. Ne hagyatkozzon erre a szolgáltatásra pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadás céljából, és ne adjon meg személyes adatokat vagy egyéb bizalmas információkat ezen a szolgáltatáson.

Az AI Search használata az Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen feltételek fenntartás nélküli elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet velük, kérjük, ne használja a szolgáltatást. A mesterséges intelligencia modell által algoritmikusan nyújtott szolgáltatás használatára vonatkozó feltételek elfogadásával Ön vállalja a szolgáltatás minőségére, biztonságára és teljesítményére vonatkozó teljes kockázatot.

A Banca Transilvania nem vállal garanciát a szolgáltatás által adott válaszokkal kapcsolatban.

Az AI Search algoritmikusan ad válaszokat, és ezek néha pontatlan információkat vagy potenciálisan sértő nyelvezetet tartalmazhatnak. Ezek az információk nem a Banca Transilvania álláspontját fejezik ki, és nem vállalja a Bank felelősségét a közölt tartalomért.

Az AI Search nem ad válaszokat személyre szabott kérdésekre, ezért a kereső használatával Ön kötelezi magát arra, hogy üzeneteiben/kérdéseiben nem ad meg vagy ír be személyes adatokat vagy egyéb bizalmas információkat. Amennyiben Ön nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, azáltal, hogy személyes adatokat/bizalmas információkat ad meg az AI Search-ben, hozzájárul azok feldolgozásához a szolgáltatás nyújtása (az Ön által feltett kérdésekre adott válaszok), valamint a robot algoritmikus modelljének fejlesztője általi javítása céljából.

A felhasználók által az AI Search szolgáltatással való kapcsolattartás során megadott információkat bizalmasan kezeljük, és csak olyan címzettek számára adjuk ki, akiknek joguk és szükségük van rá.

Az AI Search által nyújtott tartalom kizárólag tájékoztató jellegű.

A felhasználók felelősek az AI Search használata során feltett kérdésekért és üzenetekért. Bármilyen visszaélés vagy nem megfelelő nyelvezet az interakció megszakítását eredményezheti.

Az AI Search nem nyújt pénzügyi, jogi vagy szakmai tanácsadást, és nem helyettesíti az emberi szakértőkkel vagy a területre szakosodott szakemberekkel való konzultációt. A felhasználóknak nem szabad az AI Search által nyújtott információkra hagyatkozniuk döntéseik meghozatalakor.

A Bank fenntartja a jogot, hogy az AI Search szolgáltatást bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse.

A feltételek bármikor felülvizsgálhatók/frissíthetők.

CSAK BT ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Milyen dokumentumokra van szükség a jogi személyek adatainak frissítéséhez a BT-egységekben?

A vállalat adatainak frissítése a vállalat azonosítóval azonosított jogi képviselőjén keresztül történik.

A vállalkozás típusától függően a következő dokumentumokra van szükség 📑 az adatok frissítéséhez az alábbi dokumentumokban BT ügynökségek:


Belföldi illetőségű társaságok (korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű betéti társaságok, romániai székhelyű európai társulások):

⠀ Legfrissebb, naprakész alapító okirat és alapszabály, amely tartalmazza a társaságot irányító/irányító/ a társaság haszonhúzó tulajdonosát képező személyeket.

⠀Az utolsó dokumentum, amely kijelöli a számlák feletti meghatalmazással rendelkező személyeket, ha az alapító okiratban nem szerepel.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀Elektronikus kivonat az ONRC-ből vagy az ORC-ből vagy más jogi nyilvántartásból származó igazolás, amelyet legkésőbb 30 nappal azelőtt adtak ki, hogy a dokumentumokat a Bankhoz benyújtják az adatok frissítése céljából. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a társaság, a képviselők, a partnerek/részvényesek (ha van ilyen), a székhely, a munkahelyek, a törzstőkére, a részvények/részvények felosztására, a társaság szervezeti formájára vonatkozó összes azonosító adatot.

⠀A részvénytársaságok esetében, ha az ONRC-nél nem állnak rendelkezésre a részvényesekre vonatkozó naprakész információk, akkor a részvényesi nyilvántartó cég által kiállított, 30 napnál nem régebbi részvénykönyv-kivonatot is be kell nyújtani, amely tartalmazza a részvényesi struktúra aktuális összetételét.

⠀A RECOM által kiállított igazolást az ügyfél hozhatja magával, vagy a bank kérheti, amikor az ügyfél a létesítménybe érkezik.

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány


Családi vállalkozások, egyéni vállalkozók és meghatalmazott természetes személyek:

⠀Az ONRC által kiállított igazolás/kivonat, amelyet legkésőbb 30 nappal a frissítésre vonatkozó dokumentumok benyújtása előtt adtak ki, vagy egy másik jogi hirdetési nyilvántartásba való bejegyzés igazolása (ha az ügyfél nem szerepel a RECOM nyilvántartásában).

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonosító okmányok a PFA-tulajdonosok/ügynökök számára

Az ügyfelek - egészségügyi szakemberek (orvosi rendelők, orvosi asszisztensek, egyéni orvosi rendelők, gyógyszerészek, gyógytornászok, szülésznő, fogorvos stb.) esetében a frissítés a következők alapján történhet:

⠀Az e szervezetek engedélyezésére illetékes szakmai testület/kollégium által kiállított dokumentum (cím, igazolás, éves vélemény stb.), amelyet a beiratkozási kérelem RECOM dokumentum területére szkenneltek be. A dokumentumnak tartalmaznia kell a szervezet azonosító adatait, és igazolnia kell annak működését arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik. Igazolást csak akkor kérnek, ha a szervezet a kereskedelmi nyilvántartásba is be van jegyezve.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Közigazgatási szervek:

⠀Az adott intézmény vagy felsőbb hatóság címe, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és amely igazolja annak működését arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik.

⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Példa:

Iskolafelügyelet:

⠀A hatóság/intézmény címe, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és igazolja működését a frissítés tárgyévére vonatkozóan

⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

⠀A meghatalmazottakat, küldötteket bemutató dokumentumok

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, küldöttek, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Rendőrfelügyelet:

⠀Az érintett hatóságtól származó cím, amely tartalmazza az érintett szervezet azonosító adatait, és igazolja annak működését a frissítés tárgyévére vonatkozóan.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Katonai egységek:

⠀Az adott hatóságtól származó cím, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és amely igazolja a műveletet arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik.

⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, küldöttek, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Állami iskolák:

⠀Az adott intézménytől származó cím, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és igazolja annak működését arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik. 

⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Egyéni ügyvédi irodák vagy ügyvédi társulások

⠀Az Ügyvédi Kamara által kiállított igazolás vagy cím az aktualizálás tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda törvényes működésének megjelölését vagy a szakmára vonatkozó nyilvántartásba/testületbe való bejegyzés igazolását/bizonylatát.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A társaság haszonhúzóinak személyazonossági okmányainak másolatai, ha ezek nem kerültek a bank rendelkezésére bocsátásra/ már nem aktuálisak és megújításra kerültek;

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Közvetítők:

⠀A Közvetítői Tanács által kiállított igazolás/levél a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogszerű működésének említését, vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiban/testületében való bejegyzés megerősítése/igazolása.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

A törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzó tulajdonosok érvényes személyazonossági okmányai

A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány


Fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberek: SPRL, IPURL, UNPIR: (fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberek)

⠀A UNPIR (Fizetésképtelenségi Gyakorlók Szövetsége) által kiállított igazolás/cím az aktualizálás tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogi működésének megjelölését, vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiban/testületében való bejegyzés megerősítése/bizonylata. 

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Bírósági végrehajtói hivatalok:

⠀A bírósági végrehajtói kamara által kiállított igazolás/levél arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, és amely tartalmazza a szóban forgó hivatal törvényes működésének említését vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiba/testületébe való bejegyzés igazolását/bizonylatát.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyéni/társult közjegyzői irodák:

⠀A közjegyzői kamara által kiállított igazolás/levél arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, és amely tartalmazza a szóban forgó iroda törvényes működésének említését vagy a szakmára vonatkozó nyilvántartásba/testületbe való bejegyzés igazolását/igazolását.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyéni építészirodák:

⠀A Romániai Építészek Szövetsége által kiadott igazolás/ cím a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogi működésének említését vagy a szakma specifikus nyilvántartásokba/regiszterbe való bejegyzés igazolását/ igazolását.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Állatorvosok/állatorvosi rendelők:

⠀A Román Állatorvosi Kollégium által kiállított igazolás/cím a frissítés tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogszerű működésének megjelölését vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiba/testületébe való bejegyzés igazolását/bizonylatát.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Jogi szakértő

⠀Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Központi Hivatala által kiállított, a frissítés tárgyévére jóváhagyott igazságügyi műszaki szakértői engedély, vagy az illetékes hatóság által a frissítés tárgyévére kiállított igazolás/címlevél.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Pszichológiai gyakorlat

⠀Averifia/ Adreăa/ Avis, amelyet a Pszichológusok Kollégiuma adott ki arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, és amely igazolja a jogszerű működést, az adott szervezet azonosító adatait.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Biztosítási/viszontbiztosítási brókerek

⠀A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott cím / működési engedély a tárgyévre, amelyben a frissítés történik.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Számviteli szakértők

⠀A CECCAR által a folyó évre kiállított tagsági kártya/tagsági igazolvány vagy igazolás. Azokban az esetekben, amikor a dokumentumok érvényessége meghosszabbodik, kérjük, ellenőrizze a határidőket a https://ceccar.ro/ro/ weboldalon;

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Engedélyezett fordító/tolmács - csak az Igazságügyi Minisztérium által felhatalmazott személyek számára.

⠀Az Igazságügyi Minisztérium által kiállított igazolás/cím a frissítés tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogszerű működésének vagy a minisztérium által kiadott, még érvényes működési engedélynek a megemlítését.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Nagykövetségek, konzulátusok, hivatalos képviseletek

⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyesületek és alapítványok

⠀A legutóbbi frissített alapszabály és/vagy jegyzőkönyv az irányítóbizottság jelenlegi összetételével

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyesületek A 69/2000 törvény (testnevelési és sporttörvény) alapján létrehozott sportegyesületek.

⠀Sportigazolvány a sportegyesület jogi létezését igazoló bármely más dokumentummal együtt. Ha a sportegyesület az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. számú rendeletnek megfelelően, az alapszabály szerinti dokumentumok alapján jött létre, kérjük, olvassa el az egyesületekről/alapítványokról szóló részt.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

A meghatalmazott képviselőket, kedvezményezetteket, megbízottakat feltüntető dokumentumok

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Tulajdonosi társulások 

⠀A közgyűlés jegyzőkönyve a végrehajtó bizottság összetételével (minden résztvevő tulajdonos aláírásával);

⠀Az összehívó értesítés vagy az összehívás egyéb bizonyítéka, beleértve az újra összehívott közgyűlést megelőző közgyűlést is. Újra összehívott közgyűlés esetén mind az eredeti, mind a második összehívás szükséges

Ezen túlmenően a következő dokumentumokat is bekérik, ha azok nem szerepelnek az aktában:

⠀Az alapító okirat és az alapszabály legutóbbi frissítése

⠀A meghatalmazott képviselőket, küldötteket feltüntető dokumentumok

⠀A törvényes képviselő, haszonhúzók érvényes személyazonossági okmányai

Szakszervezet 

⠀Kivonat a bírósági nyilvántartásból / kivonat a bírósági szindikátusok különleges nyilvántartásából, amely nem régebbi, mint 30 nap a bíróságon történő frissítésre történő benyújtástól számított 30 nap.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Nem honos jogi személyek

⠀A legutóbbi társaság alapító okiratának hitelesített másolata (hivatalos nyelven és román nyelven - hiteles fordítás)

⠀ 30 napnál nem régebbi, hitelesített másolatban vagy elektronikus formátumban a lakóhely szerinti ország cégjegyzékéből származó lefordított igazolás, amely tartalmazza a részesedést, a cég képviselőit, a székhelyet, a törzstőkét stb. A kiállító országtól függően a dokumentumokat apostillezve/aláírva kell benyújtani.

⠀ Naprakész dokumentáció a tulajdonosi struktúrát/ haszonhúzókat/ törvényes képviselőket igazoló jogalanyokról. A tulajdonosi szerkezet és a haszonhúzók azonosításának bizonyítására az ebben az anyagban és a Hasznos tulajdonosok azonosítására vonatkozó utasításban említett dokumentumokat kell figyelembe venni.

⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

A törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók érvényes személyazonossági okmányai

A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyházközségek/ Templomok/ Vallási szekták

⠀Az adott egyház/vallási szekta által kiállított cím/igazolás, amely igazolja a vezető megbízatásának érvényességét vagy annak újbóli megerősítését. Ellenőrizze, hogy a vezető megbízatása az adatok frissítésének időpontjában érvényes/aktuális.

⠀A meghatalmazottakat, küldötteket bemutató dokumentumok

A törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók érvényes személyazonossági okmányai

A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Politikai pártok

⠀ Legfrissebb frissített alapszabály/ jegyzőkönyv a végrehajtó bizottság frissített tagságával

⠀ 30 napnál nem régebbi mellékletek a politikai pártok nyilvántartásából, amelyek a legutóbbi alapító okirat vagy jegyzőkönyv szerint frissített információkat tartalmaznak a szervezet vezetőségéről

A törvényes képviselő kijelöléséről szóló törvény

Adó regisztrációs igazolás 

A meghatalmazott képviselőket, megbízottakat és a számlán működési joggal rendelkező személyeket bemutató dokumentumok

Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők és a haszonhúzó tulajdonosok számára

A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Fizetésképtelen, csődeljárás, felszámolás, reorganizáció alatt álló vállalkozások

⠀Felújított alapszabály

⠀A bírósági határozat, amellyel a bíróság a felszámolót/felszámolót kijelölte, és az adós/peres vagyonfelügyelő/felszámoló kötelezettsége az egységes felszámolási/felszámolási számla megnyitására.

A fizetésképtelenségi gondnok/felszámoló értesítése a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, beleértve az egységes fizetésképtelenségi számla megnyitására irányuló kérelmet is.

A felszámoló/peres felszámoló által adott meghatalmazás a számlaforgalom lebonyolítására jogosult személyekre vonatkozóan.

A banknál dokumentumokat aláíró képviselők, a számlavezetésre jogosult személyek, a haszonhúzók és a megbízottak személyazonossági okmányai

30 napnál nem régebbi tanúsítvány / ONRC által kiállított online kivonat

  • Legutóbbi frissítés

    19.09.2023
Hasznos volt a válaszod?
1
4